TRANSEX (5)


Cemento Saco

PRECIO $ 3.390 x saco

STOCK 571.00 saco

TRANSEX / Tipo Polvo / Saco 25 kls.

Mortero Hormigón

PRECIO $ 3.200 x saco

STOCK 368.00 saco

TRANSEX / H-20 / Tipo Polvo

Mortero Nivelador

PRECIO $ 5.990 x saco

STOCK 324.00 saco

TRANSEX / Pisos / Tipo Polvo

Mortero Pega

PRECIO $ 3.190 x saco

STOCK 248.00 saco

TRANSEX / Albañilería / Tipo Polvo

Mortero Estuco

PRECIO $ 3.190 x saco

STOCK 29.00 saco

TRANSEX / Exterior / Tipo Polvo

Centro Ferretero Caupolican
Matucana 959, Santiago
Santiago, Chile
Fono : + 56 93 951 8897
Correo : web@cfc.cl

()

ABIERTO
Usuario :

08:53:16